Въпроси и отговори за RRSP (на болгарском языке)

rrspВ предишната си статия Ви разказах за RRSP, който план е един от най-популярните начини за намаляване на данъците и осигуряване на доход в пенсионна възраст.Във връзка с това, искам да Ви разкажа и за т. нар.»Spousal RRSP» — RRSP за съпруг/а или живеещи заедно партньори.Всеки от нас има правото и възможността да обезпечи човека, с когото живее.Как става това? Вече знаем, че размера на вложените в Пенсионен фонд средства е ограничена сума.Част от нея можем да вложим в План на партньора си.Ако той/ тя изтегли средства от своя План в същата година или преди да са изтекли 2 календарни години, то Вие ще платите данъци върху тази сума.

Пример: Ако през март 2001 година М. внесе $5 000 в съпружески план за своята съпруга Ж. и тя реши да изтегли сума до $5 000 в 2001, 2002 и/или 2003 година, то М. ще плати данък върху изтеглената сума.Ако предположим, че М. не прави повече вложения в съпружески план за Ж., то в 2004 тя може да изтегли сума, върху която сама ще плати данък.

Всеки човек може да влага и тегли пари от своя RRSP по всяко време, но задължително трябва да го приключи до 31-ви декември на годината, в която навършва 69 години.В този случай има няколко варианта как най-разумно да се прооцедира със събраните пари:

*Можете да изтеглите сумата и тогава тя ще бъде обложена с данък.

*Можете да вложите тези пари в план, който ще ви осигури бенефити до 90-годишна възраст.

*Можете да прехвърлите сумата в план на друг човек, който още не е навършил 69 години.

*Можете да прехвърлите сумата в Registered Retirement Income Fund (RRIF).

RRIF е точно противоположен план на RRSP.За RRSP има максимална сума, която годишно може да бъде вложена, а RRIF има минимална годишна сума, която трябва да бъде изтеглена.Тази сума /за RRIF / се облага с данък всяка година.Също както при RRSP и тук ръста на вложените пари е свободен от данък.По принцип RRIF може да бъде направен по всяко време, но вложения в него не могат да се правят след 69-годишна възраст.Когато RRSP — парите се прехвърлят в RRIF, не се плаща данък.Много хора откриват, че данъците, които плащат, теглейки от своя RRIF са доста по-ниски, отколкото тези, които са плащали, докато работят, защото дохода им след като се пенсионират е по-нисък.Това е един от бенефитите на RRSP/ RRIF системата.

Минималните годишни тегления от RRIF се определят на база възрастта на собственика на плана.В годината, в която RRIF се установи няма задължителни тегления от Плана.

Systematic withdrawal plans (SWPs) са планове, които ви дават възможност сами да определите датите, на които автоматично да получавате плащанията от вашия RRIF.

Denny Markova

Другие статьи Денни Марковой

RRSP

  1. RRSP за съпруг/га и RRIF
  2. Пенсионното осигоряване в Канада
  3. Въпроси и отговори за RRSP

RESP

  1. RESP-Образователен план
  2. Защо е необходим Образователен План?

Инвестиции

  1. Съвети за Инвестиции

Real Estate

  1. Home Buyers’ Plan (HBP), part 1. (Bulgarian)

Статья находится в разделе «RRSP и пенсия»
Дата последнего редактирования 11 декабря 2005г

Для публикации статьи на других сайтах необходимо получить разрешение у администрации [email protected]

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх